TwitterFacebook

FANORENANA TRANO: Mihoatra noho ny sandan-tsazy ny vola nefaina teny Analakely

Nisy ambadika raha notomorina akaiky ny mahakasika ilay hetsika fangatahana taratasy fahazoan-dàlana hanorina teto Antananarivo renivohitra. Olona 3.400 anefa no voakasik’izany tamin’ny fandoavam-bola mitentina 200.000 ariary tsirairay

_Mivoaka ny marina mahakasika ny hetsika fampanarahan-dalàna ny fanorenana trano teto Antananarivo renivohitra, nanomboka tamin’ny volana oktobra. Mihoatra lavitra ny totaliben’ireo sazy am-polony hampiharina amin’ireo tsy nanaraka ny fenitra fanorenana trano mantsy no nefain’ireo olona niditra tamin’ny ara-dalàna nandritra izany.
Fantatra fa mitentina 200.000 ariary ny saran’ny fametrahana ny antotan-taratasy ho an’ny trano kasaina haorina na efa nitsangana saingy tsy ara-dalàna. Amin’ny maha hetsika miseho eo anivon’ny Kaominina sy mahakasika ny mponina azy anefa dia, takian’ny lalàna ny tokony hahitana izany ao anatin’ny tetibola sy ny vinan’asan’ny taona 2016.
“Misoratra mazava ao anatin’ny tetibola 2016 ny pitsopitsony rehetra mahakasika ny sehatry ny fanorenana trano eto an-drenivohitra sy ny sazy efaina mifanaraka amin’izany”, araka ny fanamarihana voaray tamin’ny tompon’andraikitra tao amin’ny Lapan’ny tanàna.
EFA-JATO SY TELO ARIVO
Rehefa nojerena akaiky ity boky mirakitra ny tetibolan’ny taon-dasa ity dia, tsy niresaka mahakasika ilay vola mitentina 200.000 ariary izay nolazaina ho saran’ny fametrahana antotan-taratasy. Manodidina ny 10 anefa ny isan’ireo karazan-tsazy izay mety tsy ho narahin’ny tompon-trano, raha tsy hilaza ankoatra ny tsy fikarakarana ny taratasy fahazoan-dàlana hanorina trano eny amin’ny Kaominina tsirairay. Ary ity farany no nitentina 35.000 ariary, izay voamarika mazava fa isan’ireo sazy efaina ho ambony indrindra miohatra amin’ireo hafa tahaka ny tsy fanajana ny fenitry ny fanorenan-trano. Io vola io izay ambany lavitra miohatra amin’ilay 200.000 ariary nalain’ny Kaominina.
Nahatratra 680.000.000 ariary izany ny vola voaangona tamin’ireo olona nahatratra 3.400 tamin’ny volana oktobra sy novambra, nandritra iny hetsika fikarakarana taratasy fahazoan-dàlana hanorina iny. Io vola io anefa, amin’ny maha tsy voarakitry ny tetibola azy dia, tsy voatery ho fantatra mivantana ny hampiasana azy eo amin’ny fampandrosoana ny tanàna.
“Avy hatrany dia mirotsaka mivantana any amin’ny kitapom-bolan’ny Kaominina Antanananarivo renivohitra izay vola rehetra voaangona tamin’ireny fotoana ireny, na tsy voarakitra ao amin’ny tetibola 2016 aza”, hoy ny lefitry ny ben’ny tanàna, Andriamorasata Julien.

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

*

Actualité

Électricité: La fin du délestage passera par l’énergie solaire

20 Jan 2017

Électricité: La fin du délestage passera par l’énergie solaire

Le Président de la République et le vice-président de la Banque mondiale en charge de…

EAU: Ikopa prend de la hauteur

20 Jan 2017

EAU: Ikopa prend de la hauteur

Opération réussie pour la Jirama et le ministère de l’Eau, de l’assainissement et de l’hygiène.…

DÉVELOPPEMENT RURAL: 16.000 foyers adoptent l’approche Seikatsu Kaizen

20 Jan 2017

DÉVELOPPEMENT RURAL: 16.000 foyers adoptent l’approche Seikatsu Kaizen

De plus en plus d’intéressés. Si en 2007, seuls 61 ménages de Bongolava ont adopté…

JIRAMA: Des limogeages en série

20 Jan 2017

JIRAMA: Des limogeages en série

Tard dans la soirée, hier, l’on a appris des restructurations d’envergure au niveau de la…